Web Analytics

รอย ดํา จาก สิว กี่ วัน หาย

รอยดําที่เกิดจากสิวมักจะหายไปเองภายในระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน อย่างไรก็ตามยังขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิวและการดูแลผิวหน้าที่เหมาะสม ในบางคนอาจใช้เวลาจากนี้นานขึ้นหรือน้อยลงได้ อย่างไรก็ตามการประคองความสะอาดของผิวหน้า การใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลผิวหน้าที่เหมาะสม การลดการสัมผัสหรือการแตะต้องรอยดําเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการหายของรอยดําจากสิว

วัตถุประสงค์ของรอยดําจากสิวคือสิวเป็นผลมาจากการอักเสบของต่อมมันใต้ผิวหนัง โดยสิวมักจะประกอบไปด้วยเซลล์ผิวหนังที่ติดอยู่ในต่อมมันที่อุดตัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการสะสมของคราบเป็นมันในต่อมน้ำมัน หรือเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในหุ้มคราบเป็นมัน ดังนั้น, วัตถุประสงค์ของรอยดําจากสิวคือการให้รอยสิวหายไป โดยทางผิวหนังจะสร้างเนื้อผิวใหม่เพื่อแทนที่เซลล์ผิวหนังที่เสียหาย โดยปกติแล้วรอยดําจากสิวจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการหายไป หากสิวมีความรุนแรงมากขึ้นอาจใช้เวลานานขึ้น แต่ระยะเวลาที่จะหายของรอยดําจากสิวสามารถย่อสั้นลงได้ด้วยการดูแลสิวและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับรักษาสิว