Web Analytics

อาการ ของ โรค ติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา

อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องที่คนทั่วไปกำลังมองหาข้อมูลอย่างหนาแน่นในปัจจุบัน เพราะโรคนี้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก และอาการที่ปรากฏออกมาสำคัญไม่ค่อยต่างกันกับโรคหวัดธรรมดา แต่มีบางรายที่อาจมีอาการรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หรือภาวะความผิดปกติของระบบร่างกายอื่น ๆ

อาการที่พบบ่อยในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา คือ มีไข้ต่ำ บวมน้ำในลำคอ มีอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล มีอาการไอ และมีภาวะเจ็บปวดกล้ามเนื้อ อาการนี้มักจะเริ่มแสดงตัวในระยะเวลาภายใน 2-14 วันหลังจากที่ได้รับเชื้อ

อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานว่าบางรายที่ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ก็ยังสามารถแพร่เชื้อต่อได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการรักษาตัวเองและการเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง

หากมีอาการเด่นแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง หายใจเหนื่อย รู้สึกหนาวสั่น หรือมีอาการปวดท้องเป็นระยะ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงมาก เช่น โรคเรื้อรัง ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง หรือทำงานในสถานที่ซับซ้อนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ ควรรีบปรึกษาเพื่อรับวัคซีนหรือรับการตอบรับต่อเนื่องจากหน่วยงานทางการแพทย์